Arrangeras tillsammans

Se vem som besöker mässan

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals beslutsfattare.

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals beslutsfattare som letar efter nya leverantörer, lösningar och tekniker.

Vem besöker

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals ledare och beslutsfattare som leder och utvecklar företag för framtidens infrastruktur.

Besökarna som kommer är

VD/Företagsägare/Styrelse

Digitaliseringsdirektör

Trygghets- och säkerhetsdirektör

Inköpare/upphandlare

Ingenjörer

Stadsutvecklare

Arkitekter

Infrastrukturstrateg inom kommun och region

Klimatanpassningsstrateg

Underleverantörer till offentlig sektor

Beslutsfattare från offentlig och privat sektor

R&D

Enhet och avdelningschefer

Affärschefer

Entreprenörer

Ansvariga inom IT och Digitalisering

Specialister: fastighets-, transport-, och energilösningar